SNTR

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży – uwagi do spotkania w Senacie w dniu 6.03.2023

Przekazujemy podsumowanie dyskusji toczących się w gronie Zarządu na temat psychiatrii dzieci i młodzieży. Doceniamy działania związane z wprowadzeniem reformy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Niemiej jednak doświadczenia ostatnich lat pokazują, że reforma nie poprawiła sytuacji tych pacjentów młodzieżowych, którzy ze względu na nasilenie i złożoność obrazu klinicznego, współchorobowość,...

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji 4.04.2023

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego! Pragniemy poinformować, że w dniu 04.04.2023 r. o godz.20.00 odbędzie się wspólne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin. Będzie miało ono formę zdalną, poprzez platformę Zoom. Część zebrania będzie się odbywała oddzielnie, w poszczególnych Sekcjach. Zebranie zostało...

Spotkania na cztery pory roku – wykład 8.03.2023

W ramach cyklu spotkań „Spotkania na cztery pory roku” organizowanym przez SNTR, tym razem będziemy gościć Sonię Bandrowską - założycielkę Śląskiego Instytutu Terapii Systemowej, psychoterapeutkę systemową, terapeutkę par i rodzin, członkinię Francuskiej Federacji Psychologii i Psychologów oraz Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Opowie ona o obiektach dryfujących w przestrzeni terapeutycznej...

Konferencja „Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” 3-4.06.2023 Warszawa

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer, Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Kontrakt zapraszają do Warszawy na forum terapeutów rodzinnych w dniach 3-4 czerwca 2023 r. „Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” to pytanie, które wielokrotnie zadawaliśmy sobie starając się zrozumieć jakie miejsce w zmieniającej...

PODSTAWY TERAPII PSYCHO-SEKSUALNEJ – warsztat 15.-16.04.2023

W Polsce terapia psycho-seksualna dopiero się rozwija. Być może dlatego w gabinetach psychoterapeutycznych ma miejsce schizma. Pacjenci (indywidualni czy związkowi) zmagający się z problemami seksualnymi często są przekierowywani do gabinetów seksuologicznych. Chcąc integrować i wspierać nierozerwalny związek umysłu i ciała zapraszamy na dwudniowy warsztat, który zapozna nas z podstawami terapii...

Komunikat do członków Sekcji

Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za Państwa obecność w czasie Walnego Zgromadzenia dwóch sekcji SNP i SNTR PTP. Wobec pojawiającej się różnorodności informacyjnej w kontekście otwartej legislacji w obszarze psychoterapii, pragniemy jasno ugłaśniać nasze stanowisko i jednocześnie pozostawać uważnymi na wszystkie Państwa głosy. Dlaczego sprzeciwiamy się obecnej formule rozporządzeniowej mającej regulować...

Oświadczenie Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Bogdana de Barbaro i Krzysztofa Klajsa

Oświadczenie Wobec dobiegających do nas informacji, że w środowisku polskich psychoterapeutów rozpowszechnione jest przekonanie, że byliśmy inicjatorami i zwolennikami regulacji zawodu psychoterapeuty poprzez rozporządzenie, informujemy: • W czerwcu 2021 rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami MZ nad regulacją prawną drogą ustawy. Praca ta miała charakter pracy nad poszczególnymi artykułami ustawy z przekonaniem, że...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1. Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji odbędzie się 22 listopada 2022 o godzinie 21:00. Zebranie będzie miało formę zdalną, odbędzie się na platformie Zoom. Zebranie zostało zwołane w celu omówienia dotychczasowych działań Zarządów Sekcji Naukowej Terapii Rodzin i Sekcji...