WŁADZA W PSYCHOTERAPII
Warszawa, 19 - 21 października 2018 r.
Przejdź do treści
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Trzech Sekcji tzw. Trójkonferencji, która w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 19 - 21 października. Przewodnim tematem konferencji jest kwestia władzy w psychoterapii. Zapraszamy do wspólnej wymiany myśli o władzy, jej odmianach, funkcji i znaczeniach w kontekście psychoterapii.

Zachęcamy do obejrzenia odcinków konferencyjnego serialu- będzie się działo!
Pierwszy dzień poświęcimy referatom dotyczącym pojęcia i istoty władzy ujętej w różnych perspektywach: historycznej, filozoficznej, prawnej i socjologicznej. W drugim dniu proponujemy przyjrzeć się rodzinie w kontekście władzy – ewolucji jej sprawowania, a także wpływowi władzy państwa na rodzinę i pracę terapeuty rodzinnego. Trzeci dzień przeznaczymy na rozważania nad władzą w psychoterapii i psychiatrii. Chcemy też podjąć temat władzy w superwizji. Planujemy zorganizować panel dyskusyjny, w trakcie którego przedstawiciele różnych kierunków psychoterapii przyjrzą się kwestii władzy w praktyce terapeutycznej.
Zapraszamy
I. Namysłowska,
H. Pinkowska-Zielińska
S. Chrząstowski
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ORGANIZATORZY:
Wróć do spisu treści