WŁADZA W PSYCHOTERAPII
Warszawa, 19 - 21 października 2018 r.
Przejdź do treści
Komitet Naukowy Konferencji:


Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska – przewodnicząca KN

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba

Prof. dr hab. n. med. Czesław Czabała

Dr n. psychol. Szymon Chrząstowski

Prof. dr hab. Barbara Józefik

Mgr Iwona Kozłowska – Piwowarczyk

Prof. dr hab. n. psychol. Dominika Maison

Mgr Zofia Milska – Wrzosińska

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ORGANIZATORZY:
Wróć do spisu treści