WŁADZA W PSYCHOTERAPII
Warszawa, 19 - 21 października 2018 r.
Przejdź do treści
Komitet Organizacyjny Konferencji:


Mgr Hanna Pinkowska – Zielińska – przewodnicząca KO

Dr n. psychol. Szymon Chrząstowski

Mgr Anna Dziubińska - Starska

Mgr Michał Melonowski

Mgr Jadwiga Śliwczyńska

Mgr Dominika Wodzinowska

Mgr Paulina Wróbel

Paulina Zemło – koordynator

Mgr Adriana Zielińska
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ORGANIZATORZY:
Wróć do spisu treści