WŁADZA W PSYCHOTERAPII
Warszawa, 19 - 21 października 2018 r.
Przejdź do treści

Prosimy zapoznać się z cennikiem trójkonferencji i równocześnie z dokonaniem wpłaty konferencyjnej prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

*pole wymagane

Tip
jestem studentem psychologii/pedagogiki/kierunku medycznego lub uczestnikiem całościowego kursu psychoterapii atestowanego przez PTP
jestem członkiem jednej z trzech Sekcji
jestem doktorantem/osobą w trakcie specjalizacji z psychologii/psychiatrii/psychiatrii wieku rozwojowego, ale nie jestem członkiem żadnej z trzech Sekcji
nie mam zniżki na tę konferencję
Dane do faktury
Tip
Zgoda na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, ul. Flory 7 / 11, 00-586 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszenia do udziału w Konferencji pn. Trójkonferencja. „Władza w psychoterapii” (19-21 października
2018 r.) w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania mojego biernego udziału w przedmiotowej
Konferencji.
Akceptuję*
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, ul. Flory 7 / 11, 00-586 Warszawa;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zrealizowania Pana/Pani biernego
udziału w Konferencji pn. Trójkonferencja. „Władza w psychoterapii” (zwanej dalej „Konferencją”) na
podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana
biernego udziału w Konferencji oraz przez okres przypadający bezpośrednio po Konferencji wynikający z
konieczności rozliczenia tego udziału, uzyskania zaświadczenia o udziale, itp.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana biernego udziału w Konferencji.
Akceptuję*

*UWAGA
liczba miejsc jest ograniczona do 700 osób!


Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ORGANIZATORZY:
Wróć do spisu treści