WŁADZA W PSYCHOTERAPII
Warszawa, 19 - 21 października 2018 r.
Przejdź do treści
O - Orientalistyka S - Slawistyka
SOBOTA 20.10.2018
Sala
Blok I
Aula AudMax
Blok II
Sale ABC/O
Blok III
Sala Afryk/O
R. Kałucka i in. "Władza rodzicielska…"
Sala 3/S
K. Karauda i in. "Władza przekazów…"
Sala 127/128/O
B. Piasecka i in. „Łódź na falach...”
Sala 11b/S
K. Kowara i in. „Oddam władzę...”
Sala 211/O
K. Sołtys i in. "Nie oddamy władzy?...”
Sala 11a/S
M. Furgał i in. "Między rzetelnością a intymnością…"
Sala 208/O
NIEDZIELA 21.10.2018
Sala
Blok IV
Sala ABC/O
Blok V
Sala 208/O
Blok VI
Sala 4/S
K.Klajs i in. „Objaw jako atrybut…"
Aula C AudMax
L. Lipman i in. „Władza i autonomia...”
Sala Koreań/O
V. Ambroziak „Władza a dialog...”
Sala 11a/S
J. Berezowska „Smok wawelski...”
Sala Japon/O
Sz. Chrząstowski i in. „Pani Makbetowa…"
Sala 11b/S
P.Pilich i in. "Różne aspekty władzy…"
Sala 11b/S
Z. Milska-Wrzosińska „Kontrakt i interwencja…"
Aula AudMax
A. Ćwierz i in. "Dwuwładza w psychoterapii…"
Sala Afryk/O
Kliknij tutaj, aby pobrać rozpiskę sal w PDFie!
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ORGANIZATORZY:
Wróć do spisu treści