WŁADZA W PSYCHOTERAPII
Warszawa, 19 - 21 października 2018 r.
Przejdź do treści
Strona

WYSTĄPIENIA PLENARNE – PIĄTEK


Prof. Tadeusz Cegielski (Uniwersytet Warszawski)
„Historia – władza – sacrum. Od świątyni Ozyrysa do gabinetu psychoterapeuty”. >>


dr hab. Paweł Bytniewski (WFiS UMCS)
„Usprawiedliwiona wiedza i niewinna praktyka. Władza i wiedza w psychiatrii.” >>


Prof. Maria Poprzęcka
„Moc i przemoc. O losach wizerunków władzy”. >>
WYSTĄPIENIA PLENARNE – SOBOTA


Prof. Barbara Józefik (Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Katedra Psychiatrii UJCM)
„Patriarchat? Matriarchat? Partnerstwo? Władza w polskiej rodzinie”. >>


Mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk (superwizor PTP, Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie)
„Granice elastyczności systemu rodzinnego wobec wymagań władzy – opis „przypadku” z filmu „Rewers” B. Lankosza”. >>


Mgr Krzysztof Klajs
„Objaw jako atrybut władzy w rodzinie”. >>


Prof. Bogdan de Barbaro
„Władza w terapii rodzin, czyli o kłopotach zdetronizowanego eksperta”. >>


Prof. Arlene Vetere
„Zastosowane teorii narracyjnej oraz teorii przywiązania w praktyce superwizyjnej: podejmowanie emocjonalnego ryzyka, bezpieczeństwo i władza”. >>


WERSJA ORYGINALNA: “An attachment narrative approach to supervision practice: emotional risk-taking, safety and power” >>
WYSTAPIENIA PLENARNE – NIEDZIELA


Prof. Hanna Szuster-Kowalewicz i dr Szymon Chrząstowski
„Czy władają nami emocje? O dwóch drogach przetwarzania informacji afektywnej w kontekście psychoterapii”. >>


Dr Cezary Żechowski
„Dynamika władzy a procesy psychoterapii”. >>


Dr hab. Maciej Pilecki
„Odkrywanie czy tworzenie? O władzy nazywania w psychoterapii”. >>Kliknij tutaj, aby pobrać opis wystapień plenarnych w PDFie!
Sekcja Naukowa Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoSekcja Naukowa Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego
ORGANIZATORZY:
Wróć do spisu treści