Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Certyfikat Psychoterapeuty PTP

Informujemy, że od 01.01.2019 do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP mogą być dopuszczone jedynie osoby będące członkami jednej z sekcji: SNP albo SNTR PTP od minimum 4 lat.
Aktualności