Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Członkostwo

Do Sekcji Naukowej Terapii Rodzin mogą zapisać się osoby będące już członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informacje o zapisach do PTP dostępne są na stronie:
http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo

W celu zapisania się do SNTR prosimy o wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres:


Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP
ul. Flory 7/11
00-586 Warszawa

- deklaracja zgłoszeniowaSKŁADKI CZŁONKOWSKIE W SNTR PTPSzanowni Państwo,
12 marca 2016 r. Walne Zgromadzenie członków SNTR PTP przegłosowało podniesienie składki członkowskiej z 50 zł do 70 zł od 2017 roku.
Składka za 2016 rok wciąż wynosi 50 zł. Od 2017 roku będzie to 70 zł

Jednocześnie Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o obniżeniu składki dla członków - emerytów o 50 % począwszy od 2017 roku.

Składkę należy wpłacać na konto SNTR PTP:
ING, oddział w Krakowie, 31 020 Kraków, ul. św Tomasza 20
Nr konta: 65 1050 1445 1000 0012 0294 64 12
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, składka członkowska SNTR PTP za rok ....

Na ten numer konta prosimy wpłacać także ewentualne zaległe składki. Do 2007 roku składka wynosiła 50 złotych rocznie. W latach 2008-2012 składka nie obowiązywała Od 2013 do 2016 roku składka wynosi 50 zł. Od 2017 roku - 70 zł

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W POLSKIM TOWARZYSTWIE PSYCHIATRYCZNYMWysokości składek:
od 2012: 120 zł
2008 - 2011: 100 zł
2007: 70 zł

Wpłaty należy dokonać na konto ZG PTP: 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015

więcej informacji na stronie: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo


Aktualności