Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR

Zarząd SNTR PTP powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 23.02.2019 r. w Warszawie:mgr Marcin Golański- przewodniczący
mgr Michał Melonowski- vice-przewodniczący
mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek- skarbnik
mgr Marta Pyrgies-Łukowska- sekretarz
prof. dr hab. Barbara Józefik
dr Szymon Chrząstowski
mgr Magdalena Grubich
mgr Marek Marosek
mgr Jacek Maślankowski


Komisja Rewizyjna:


mgr Jadwiga Śliwczyńska
mgr Tatiana Wróblewska
mgr Maria Zapolska-Downar

Komisja Etyki:


dr hab. Mariusz Furgał
prof. dr hab. Irena Namysłowska
mgr Hanna Pinkowska-Zielińska
mgr Bożena Winch
Aktualności