Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR

profile img

HANNA
PINKOWSKA-ZIELIŃSKAprzewodnicząca


pracuje w Ośrodku Terapeutyczno-Szkoleniowym Kontrakt w Warszawie, którym kieruje od 2003 r. Jest psychoterapeutką i certyfikowaną superwizorką Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego. Ukończyła szkolenie systemowe u prof. Ireny Namysłowskiej. Od kilku lat szkoli się z zakresu psychoanalitycznej terapii par pod kierunkiem Stanleya Ruszczynskiego z Tavistock Clinic. Uczestniczy od 2010 r. w pracach Zarządu SNTR PTP.

profile img

MARIUSZ FURGAŁv-ce przewodniczący


Psychoterapeuta i superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatra. Pracuje z parami i rodzinami w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne oraz z pacjentami indywidualnymi psychodynamicznie. Kieruje Zakładem Terapii Rodzin i Psychosomatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Jest autorem publikacji poświęconych badaniom nad parami psychosomatycznymi, prowadzi także badania procesu psychoterapii par.

profile img

Michał Melonowski     sekretarz


psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył 4,5-letnie szkolenie z zakresu terapii systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku drogi zawodowej pracuje jako psychoterapeuta, w tym par i rodzin. Od 14 lat związany z Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii "Poza Iluzją" w Warszawie oraz warszawskim Ośrodkiem Terapeutyczno - Szkoleniowym "Kontrakt".

profile img

Jadwiga Śliwczyńska     skarbik

profile img

prof.dr hab.n. hum. Barbara Józefik

specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze to psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, problematyka płci kulturowej, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości. Autorka książek: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej (2006); Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania (2014), współredaktorka m.in . Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (2003) Terapia rodzin a perspektywa feministyczna (2004), Koncepcja Przywiązania: od teorii do praktyki klinicznej (2008). Członkini Editorial Board Contemporary Family Therapy, redakcji kwartalnika Psychoterapia, członkini American Family Therapy Academy, European Family Therapy Association, Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej terapii Rodzin PTP.

profile img

prof. dr hab. Irena Namysłowska

psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii. Autorka przeszło 100 publikacji z dziedziny psychiatrii i psychoterapii w tym podręcznika Terapia Rodzin i Psychiatria Dzieci i Młodzieży (redakcja.) Obecnie kieruje Warszawskim Ośrodkiem Psychoterapii i Psychiatrii.profile img

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

Profesor dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta. Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Editorial Advisory Board pisma „Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes”. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania naukowe: terapia rodzin i par, postpsychiatria, kulturowy kontekst psychiatrii.profile img

dr
Szymon Chrząstowski

Szymon Chrząstowski – pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Założył i kieruje Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkunastu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Prywatnie wielbiciel wędrówek, Krakowa oraz rugby.

profile img

mgr Magdalena Pozarzycka

Psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie aplikacji superwizorskiej PTP. Pracuje w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego i w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Wykładowca na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie oraz kursach całościowych do certyfikatu. Kontakt: tel. 602252629, mail: magdapoza@poczta.fm

Aktualności