Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR

w skład Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin wchodzą:mgr Marcin Golański- przewodniczący
mgr Michał Melonowski- vice-przewodniczący
mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek- skarbnik
mgr Marta Pyrgies-Łukowska- sekretarz
prof. dr hab. Barbara Józefik
dr Szymon Chrząstowski
mgr Magdalena Grubich
mgr Marek Marosek
mgr Jacek MaślankowskiAktualności