Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR

w skład Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin wchodzą:


HANNA PINKOWSKA-ZIELIŃSKA - przewodnicząca
MARIUSZ FURGAŁ - v-ce przewodniczący
JADWIGA ŚLIWCZYŃSKA - skarbnik
MICHAŁ MELONOWSKI - sekretarz
prof.dr hab.n. hum. BARBARA JÓZEFIK
prof. dr hab. IRENA NAMYSŁOWSKA
prof. dr hab. BOGDAN DE BARBARO
dr SZYMON CHRZĄSTOWSKI
mgr MAGDALENA POZARZYCKA
Aktualności