Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR

Zarząd SNTR PTP powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 23.02.2019 r. w Warszawie:mgr Marcin Golański- przewodniczący


Mgr psychologii, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył 4,5 letnie całościowe szkolenie w zakresie Terapii Systemowej w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Wcześniej pracował w Centrum Psychoterapii AM w Warszawie. Posiada doświadczenie w pracy w podejściu psychodynamicznym w terapii indywidualnej i rodzinnej. Prowadzi również treningi interpersonalne w podejściu psychodynamicznym. Na co dzień kieruję Ośrodkiem dla pacjentów psychiatrycznych dla Dzielnicy Wawer, który zakładał w roku 2004. Posiada też wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami rodzin pacjentów z problemami neurologicznymi oraz pacjentami, którzy cierpią z powodu łagodnych zaburzeń poznawczych zdobyte w szpitalu klinicznym CSK MSWiA w Warszawie.

mgr Michał Melonowski- vice-przewodniczący


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył 4,5-letnie szkolenie z zakresu terapii systemowej w Zakładzie Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od początku drogi zawodowej pracuje jako psychoterapeuta, w tym par i rodzin. Od 14 lat związany z Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” w Warszawie oraz warszawskim Ośrodkiem Terapeutyczno - Szkoleniowym „Kontrakt”.

mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek- skarbnik


Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trenerka warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, logopedka. Prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Zajmuje się także prowadzeniem superwizji indywidualnych.

mgr Marta Pyrgies-Łukowska- sekretarz


Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta. Aktualnie w trakcie aplikacji superwizorskiej. Absolwentka 2,5-letniego szkolenia Systemowej Terapii Rodzin oraz całościowego 4-letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz parami i rodzicami. Obecnie pracuje w prywatnym ośrodku psychoterapeutycznym prowadząc psychoterapię dorosłych, rodzin i par w paradygmacie psychodynamicznym i systemowym.

prof. dr hab. Barbara Józefik


Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Założycielka i wiceprezeska Fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie.

Zainteresowania badawcze to psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, problematyka płci kulturowej, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości. Autorka książek: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej (2006); Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania (2014), współredaktorka m.in . Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (2003) Terapia rodzin a perspektywa feministyczna (2004), Koncepcja Przywiązania: od teorii do praktyki klinicznej (2008).

Członkini Editorial Board Contemporary Family Therapy, redakcji kwartalnika Psychoterapia, członkini American Family Therapy Academy, European Family Therapy Association, Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

dr Szymon Chrząstowski


Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Założył i kieruje Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkunastu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Prywatnie wielbiciel wędrówek, Krakowa oraz rugby.

mgr Magdalena Grubich


Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracuje z parami i rodzinami w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku”, prowadzi także terapię rodzin z dziećmi z FAS, konsultant ds przemocy w zespole interdyscyplinarnym

mgr Marek Marosek


Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, psychoterapią indywidualną dorosłych oraz terapią par, małżeństw i rodzin. Prowadzi szkolenia, superwizję i staże dla osób uczących się psychoterapii.

mgr Jacek Maślankowski


Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii PTP, koordynator ds psychoterapii w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, superwizor zespołów psychoterapeutycznych w Szpitalach w Toruniu i w Bydgoszczy oraz Zespołu Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy, prowadzi superwizję małych grup psychoterapeutów przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego, pomysłodawca i opiekun merytoryczny cyklicznych konferencji "Bydgoskie Spotkania z Psychoterapią", w latach 2017-2019 Kierownik Ośrodka Terapii Rodzin przy Centrum Medycznym w Bydgoszczy, Kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych "Psychoterapia Kliniczna" organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię indywidualną i grupową; dodatkowe zaciekawienia: literatura polska i skandynawska, jazz.Komisja Rewizyjna:


mgr Jadwiga Śliwczyńska
mgr Tatiana Wróblewska
mgr Maria Zapolska-Downar

Komisja Etyki:


dr hab. Mariusz Furgał
prof. dr hab. Irena Namysłowska
mgr Hanna Pinkowska-Zielińska
mgr Bożena Winch
Aktualności