Debata 2

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne


„Psychoterapeuta w życiu publicznym.
Obserwator czy uczestnik?”

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na kolejne spotkanie dotyczące roli i miejsca psychoterapeuty w życiu publicznym w Polsce.
W tym roku wykład wprowadzający wygłosi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Zainspirowani życzliwym odzewem na zorganizowaną w zeszłym roku debatę „Pomiędzy białym i czarnym” postanowiliśmy kontynuować ten rodzaj aktywności i ponownie podebatować.
Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej debacie warszawskiej.
Celem kolejnego spotkania jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli nad dylematami, które mogą się pojawiać na pograniczu gabinetu i życia społecznego lub politycznego.
Zapraszamy na debatę „Psychoterapeuta w życiu publicznym. Obserwator czy uczestnik?”, która odbędzie się 24 lutego 2018 roku na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Luty dla naszej Sekcji to szczególny miesiąc, a w tym roku wyjątkowy, ponieważ obchodzimy swoje 20-ste urodziny.
Jako Sekcja mamy nadzieję tworzyć sposobność do wymiany myśli związanych z dylematami dotyczącymi udziału psychoterapeutów w życiu społeczno-politycznym.
Chcielibyśmy, żeby spotkanie pozwalało każdemu z jego uczestników na podzielenie się swoimi opiniami, spostrzeżeniami, dylematami dotyczącymi pracy i roli psychoterapeuty w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce.
Celem naszej pracy nie będzie wypracowanie jednolitego stanowiska czy wskazania jednoznacznego kierunku działania. Zależy nam na tworzeniu forum, na którym możliwe jest dzielenie się opiniami przez wszystkich uczestników spotkania, tak, byśmy wzajemnie inspirowali się do pogłębiania refleksji nad dylematami, które pojawiają się w naszej pracy.

Z wyrazami szacunku
Hanna Pinkowska-Zielińska
Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego