SNTR

Konferencja „Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” 3-4.06.2023 Warszawa

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer, Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Kontrakt zapraszają do Warszawy na forum terapeutów rodzinnych w dniach 3-4 czerwca 2023 r. „Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” to pytanie, które wielokrotnie zadawaliśmy sobie starając się zrozumieć jakie miejsce w zmieniającej...

PODSTAWY TERAPII PSYCHO-SEKSUALNEJ – warsztat 15.-16.04.2023

W Polsce terapia psycho-seksualna dopiero się rozwija. Być może dlatego w gabinetach psychoterapeutycznych ma miejsce schizma. Pacjenci (indywidualni czy związkowi) zmagający się z problemami seksualnymi często są przekierowywani do gabinetów seksuologicznych. Chcąc integrować i wspierać nierozerwalny związek umysłu i ciała zapraszamy na dwudniowy warsztat, który zapozna nas z podstawami terapii...

Komunikat do członków Sekcji

Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za Państwa obecność w czasie Walnego Zgromadzenia dwóch sekcji SNP i SNTR PTP. Wobec pojawiającej się różnorodności informacyjnej w kontekście otwartej legislacji w obszarze psychoterapii, pragniemy jasno ugłaśniać nasze stanowisko i jednocześnie pozostawać uważnymi na wszystkie Państwa głosy. Dlaczego sprzeciwiamy się obecnej formule rozporządzeniowej mającej regulować...

Oświadczenie Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Bogdana de Barbaro i Krzysztofa Klajsa

Oświadczenie Wobec dobiegających do nas informacji, że w środowisku polskich psychoterapeutów rozpowszechnione jest przekonanie, że byliśmy inicjatorami i zwolennikami regulacji zawodu psychoterapeuty poprzez rozporządzenie, informujemy: • W czerwcu 2021 rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami MZ nad regulacją prawną drogą ustawy. Praca ta miała charakter pracy nad poszczególnymi artykułami ustawy z przekonaniem, że...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1. Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji odbędzie się 22 listopada 2022 o godzinie 21:00. Zebranie będzie miało formę zdalną, odbędzie się na platformie Zoom. Zebranie zostało zwołane w celu omówienia dotychczasowych działań Zarządów Sekcji Naukowej Terapii Rodzin i Sekcji...

Oświadczenie Przewodniczących Zarządów SNP I SNTR PTP sprawie prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii

Szanowni Państwo, Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP! Mając na uwadze dość powszechne zaniepokojenie w naszym środowisku, wynikające z dążenia Ministerstwa Zdrowia do wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty, w formie specjalizacji medycznej, pragniemy poinformować Państwa o działalności i planach obu Sekcji w tym...

Prace nad regulacją prawną zawodu psychoterapeuty w Polsce – list prof. Bogdana de Barbaro

Kraków, 26 X 2022, uzupełniony 6 XI 2022 Informacja do członków Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W związku z trwającymi pracami nad regulacją prawną zawodu psychoterapeuty w Polsce, pragniemy poinformować o kolejnych etapach etapach tych prac oraz...