SNTR

Konferencja „Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” 3-4.06.2023 Warszawa

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer, Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy Kontrakt zapraszają do Warszawy na forum terapeutów rodzinnych w dniach 3-4 czerwca 2023 r.

„Gdzie jest dziś psychoterapia rodzin?” to pytanie, które wielokrotnie zadawaliśmy sobie starając się zrozumieć jakie miejsce w zmieniającej się rzeczywistości społecznej odnajdują dla siebie psychoterapeuci rodziny. Ostatnie lata przyniosły doświadczenie pandemii, wojnę w Ukrainie i migrację uchodźców do Polski, ale także reformę psychiatrii w tym tworzenie nowych standardów leczenia, wprowadzenie specjalizacji w psychoterapii dzieci i młodzieży oraz przedstawienie projektu specjalizacji dla psychoterapeutów dorosłych. Przed nami prawdopodobnie zmiany ustawy ochronie zdrowia psychicznego, które na nowo określę sytuację psychoterapeutów w Polsce. Wszystkie te czynniki kształtują środowisko, w którym terapia rodzin określa swój obszar aktywności i poszerza pole swoich zainteresowań. Ostatnie lata to również intensywny rozwój centrów prywatnych –   zarówno małych zespołów terapeutycznych jak i dużych, wieloośrodkowych korporacji. Z drugiej strony w publicznej opiece zdrowotnej pojawiły się zupełnie nowe instytucje terapeutyczne, które dopiero definiują swój charakter i miejsce w lokalnych społecznościach. Bez wątpienia zaczął się proces zmian. O tych zmianach i naszych doświadczeniach chcemy dyskutować na czerwcowej konferencji.
Plan konferencji zakłada trzy obszary, którymi chcielibyśmy się zająć:
1) skąd i dokąd idziemy, czyli co za nami i jakie mogą być kierunki dalszych przemian psychoterapii rodzin,
2) jak nowa rzeczywistość społeczna wpływa na funkcjonowanie i strukturę rodzin,
3) jak terapeuci rodzinni odnajdują się w nowej rzeczywistości, jak wyglądają formy pracy i aktywności, które podejmują.
Jako organizatorzy będziemy starali się, aby konferencja miała formę dyskusji, a referaty i komentarze otwierały obszar dialogu dla wszystkich uczestników. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie www.terapiarodzin2023.eu

Kontakt z organizatorami: forum2023@interia.pl

Rejestracja:  forum2023@interia.pl
tel. 660 094 236 – poniedziałki, wtorki, środy w g.20’30-21’30