SNTR

Oświadczenie Przewodniczących Zarządów SNP I SNTR PTP sprawie prac nad projektem rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii

Szanowni Państwo,
Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
PTP!
Mając na uwadze dość powszechne zaniepokojenie w naszym środowisku,
wynikające z dążenia Ministerstwa Zdrowia do wprowadzenia nowych rozwiązań
legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty, w formie specjalizacji
medycznej, pragniemy poinformować Państwa o działalności i planach obu Sekcji w
tym zakresie.
1. Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali Zarządy Sekcji Naukowej
Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, a także Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, że przygotowywane jest wprowadzenie specjalizacji z
psychoterapii, zamiast planowanego wcześniej wprowadzenia ustawy o zawodzie
psychoterapeuty. Na początku listopada przedstawiono do konsultacji społecznych
projekt rozporządzenia, zawierający informację na ten temat.
2. Rozpoczęliśmy prace mające na celu ustalenie, w jakim stopniu przygotowywany
projekt wpłynie na sytuację psychoterapii w Polsce, w tym system szkolenia,
ewaluację umiejętności (certyfikację), standardy etyczne, jak również dostępność
tego zawodu dla osób z różnym wykształceniem. Jednocześnie podkreślamy, że
nasze działania ukierunkowane są na dbałość o zawodowy dorobek naszych
członków i psychoterapeutów innych stowarzyszeń, w tym poprzez dążenie do
utrzymania ważności i uznawania dotychczasowych szkoleń i certyfikatów.
3. W celu wspólnego działania na rzecz środowiska psychoterapeutów nawiązaliśmy
współpracę między innymi z Polską Radę Psychoterapii. Zależy nam także na
włączeniu się w nie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i
Behawioralnej oraz innych stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.
4. W najbliższym czasie planujemy spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa, a
wcześniej dążymy do uzyskania ekspertyzy prawnej zaproponowanych i możliwych
do zrealizowania rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
5. W związku z potrzebą szerokiej dyskusji i podejmowania decyzji zgodnych z
intencjami członków Sekcji ogłaszamy na dzień 22 listopada 2022 r., godz. 21.00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obu Sekcji. Zostanie przesłana osobna
wiadomość na ten temat. Zebranie będzie miało charakter zdalny. Bardzo liczymy na
Państwa obecność i prosimy o zarezerwowanie czasu w tym dniu.
Pragniemy podkreślić, że propozycja uregulowania zawodu psychoterapeuty przez
utworzenie nowej specjalizacji nie jest i nie była do tej pory inicjatywą Zarządów
naszych Sekcji, ani ich przedstawicieli, oraz, że rozwiązanie to budzi w nas wiele
zasadniczych wątpliwości, do których wyjaśnienia aktualnie dążymy.
Z pozdrowieniami,
w imieniu Zarządu SNP PTP, Łukasz Müldner-Nieckowski,
w imieniu Zarządu SNTR PTP, Jacek Maślankowski