SNTR

Oświadczenie Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, Bogdana de Barbaro i Krzysztofa Klajsa

Oświadczenie Wobec dobiegających do nas informacji, że w środowisku polskich psychoterapeutów rozpowszechnione jest przekonanie, że byliśmy inicjatorami i zwolennikami regulacji zawodu psychoterapeuty poprzez rozporządzenie, informujemy: • W czerwcu 2021 rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami MZ nad regulacją prawną drogą ustawy. Praca ta miała charakter pracy nad poszczególnymi artykułami ustawy z przekonaniem, że będzie to stanowiło punkt wyjścia dla szerokiej środowiskowej dyskusji nad ostateczną wersją ustawy. • Gdy w czerwcu dowiedzieliśmy się, że ze strony MZ powstał plan, by regulacja miała charakter rozporządzenia (a nie ustawy), skierowaliśmy do MZ listy (1 i 11 VII.2022), w którym zawarliśmy swoje krytyczne uwagi na temat wersji rozporządzeniowej, ponownie wskazując wersję ustawową jako optymalną. • Jednocześnie podkreślaliśmy, że przygotowywanie regulacji prawnej ma charakter wstępny i zawsze musi być przedstawiony szerokiemu środowisku psychoterapeutów. • We wrześniu br. otrzymaliśmy ze strony wiceministra informację, że pomimo naszych uwag wchodzi w grę jedynie wersja rozporządzeniowa i ona ma być punktem wyjścia do dyskusji w środowisku. • Tę zapowiedź ministerstwa przedstawiliśmy na zebraniu w czasie konferencji w Gdańsku 23 X 2022. Spodziewaliśmy się, że rozporządzenie nie będzie odbierało autonomii środowisku psychoterapeutów i stąd przedstawialiśmy plany MZ jako do rozważenia, a nie od razu do odrzucenia. • Gdy pojawiło się rozporządzenie (7 XI 2022), a także po zorientowania się, jakie konsekwencje będą się wiązały z taką regulacją prawną, uznaliśmy, że efekty rocznej pracy nad ustawą nie została uwzględniona w decyzjach MZ. • Początkowo wierzyliśmy, że rozporządzenie będzie stanowić jedynie wstęp do dyskusji i doprowadzi do rozwiązań odpowiadających środowisku. Gdy się okazało, że tak nie jest, bo rozporządzenie nie gwarantuje autonomii, a w szczególności likwiduje możliwość dwutorowości szkoleń, uznaliśmy, że wersja rozporządzeniowa jest nie do przyjęcia. • O stanowisku, zgodnie z którym wersję rozporządzeniową oceniamy obecnie negatywnie powiadomiona została przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie przyczyni się do sprostowania nieprawdziwej wersji wydarzeń i pozwoli wspólnie pracować nad wersją zadowalającą całe środowisko psychoterapeutów. 21.11.2022 Bogdan de Barbaro Krzysztof Klajs Zofia Milska Wrzosińska