SNTR

           – 

termin

1

2

3

Wpłata do 30.06.2022

550

650

750

Wpłata do 30.09.2022

650

750

850

Wpłata po 30.09.2022

850

850

890

1.       STUDENCI PSYCHOLOGII I MEDYCYNY ORAZ UCZESTNICY CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII   AKREDYTOWANEGO PRZEZ PT PSYCHIATRYCZNE lub PT PSYCHOLOGICZNE 2.       CZŁONKOWIE JEDNEJ Z TRZECH SEKCJI (Z UREGULOWANĄ SKŁADKĄ) 3.       POZOSTAŁE OSOBY
           – Regulamin zwrotu opłat
  Wysokość zwrotu opłaty jest zależna od terminu zgłoszenia rezygnacji:
·        Do 18 września 2022 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty ·        Od 19 września do 9 października 2022 r.: 50% wpłaconej kwoty ·        Od 10 października: nie dokonujemy zwrotów opłaty W wypadku prawnych restrykcji uniemożliwiających organizację konferencji w formie bezpośredniej lub ograniczenia liczby miejsc, opłata może zostać na życzenie uczestnika przełożona na kolejny termin, w którym odbędzie się konferencja lub zwrócona w całości. Nie jest planowana organizacja Trójkonferencji w formie on-line.