SNTR

Zarząd SNTR PTP powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19.03.2022 w Krakowie oraz  w wyborach uzupełniających w dniu 4.04.2023:

mgr Jacek Maślankowski – przewodniczący

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii PTP, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Koordynator ds. psychoterapii w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, superwizor zespołów psychoterapeutycznych w Szpitalach w Toruniu, Bydgoszczy i Łodzi oraz Zespołu Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy. Prowadzi superwizję małych grup psychoterapeutów przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego, pomysłodawca i opiekun merytoryczny cyklicznych konferencji “Bydgoskie Spotkania z Psychoterapią”, w latach 2017-2019 Kierownik Ośrodka Terapii Rodzin przy Centrum Medycznym w Bydgoszczy, Kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych “Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych” organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Superwizor w instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię indywidualną i grupową; dodatkowe zaciekawienia: literatura polska i skandynawska, jazz.

mgr Magdalena Grubich- vice-przewodnicząca

Pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka-aplikantka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP). Sekretarz zarządu Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Prowadzi psychoterapię par i rodzin, psychoterapię zaburzeń seksualnych w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku.

mgr Sylwia Nowakowska – skarbnik

Sylwia Nowakowska – specjalistka psycholog kliniczny, ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej oraz atestowany w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz psychoterapię seksuologiczną. W trakcie certyfikacji na seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Od 2008 związana zawodowo z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu n/W. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkole podstawowej, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz warsztatach terapii zajęciowej w Bydgoszczy.

mgr Maciej Żurek- sekretarz

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Pracuje w Warszawskim Instytucie Psychoterapii i Kolektywie Terapeutycznym Psychologgia. Prowadzi psychoterapię par i rodzin oraz indywidualną osób dorosłych.

prof. dr hab. Barbara Józefik

Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Założycielka i wiceprezeska Fundacji Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin w Krakowie.

Zainteresowania badawcze to psychoterapia i terapia rodzin, problematyka zaburzeń odżywiania, problematyka płci kulturowej, kulturowe i rodzinne konteksty konstruowania tożsamości. Autorka książek: Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej (2006); Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania (2014), współredaktorka m.in . Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (2003) Terapia rodzin a perspektywa feministyczna (2004), Koncepcja Przywiązania: od teorii do praktyki klinicznej (2008).

Członkini Editorial Board Contemporary Family Therapy, redakcji kwartalnika Psychoterapia, członkini American Family Therapy Academy, European Family Therapy Association, Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współzałożycielka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP.

mgr Hanna Pinkowska – Zielińska

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestniczyła w 2,5 letnim szkoleniu z Terapii Systemowej u prof. Ireny Namysłowskiej.
Prowadzi psychoterapię par, rodzin oraz indywidualną. Współorganizatorka od kilku lat Spotkań Koncepcyjnych o Parze i Rodzinie. Zajmuje się także prowadzeniem superwizji indywidualnych i grupowych.

prof. dr hab. nauk med. Bogdan de Barbaro

Profesor dr hab. nauk med. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993 – 2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ. W latach 2016 – 2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie.

mgr Magdalena Sendecka

Psychoterapeutka psychodynamiczna od 2010 związana z Warszawskim Instytutem Psychoterapii. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a wcześniej Roczny Program Edukacji
Psychologicznej w konwencji Gestalt i Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w latach 2009-2012 jako terapeutka w Oddziale Dziennym Szpitala Tworkowskiego.
Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktorka i publicystka filmowa, związana z miesięcznikiem „Kino” i Nowym Tygodnikiem Kulturalnym.

mgr Artur Kulig

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, Certyfikat Psychoterapeuty PPP wydany przez Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale und Perinatale Psychologie und Medizin oraz Certyfikat Hipnoterapeuty wydany przez Internationale Gesellschaft für Therapeutische Hypnose und Hypnoseforschung. Jest również certyfikowanym liderem grup Balinta.
Psychoterapią zajmuje się od 2000 r. Pracował m.in. na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Dziennym Oddziale Psychiatrycznym „Feniks” w Sosnowcu i Zabrzu, w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach oraz w kilku PZP na terenie Śląska. W latach 2019 – 22 kierował pracą Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w  Rybniku a w latach 2004 – 09 był dyrektorem PPP w Gliwicach. Obecnie prowadzi prywatną praktykę w Radlinie k/ Rybnika. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię par oraz superwizję indywidualną i grupową. W pracy zawodowej odwołuje się do teorii psychodynamicznej, systemowej, ericksonowskiej oraz pracy z ciałem.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Psychologicznego i Psychiatrycznego, European Association for Psychotherapy, Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego oraz członkiem Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.
Jego doświadczenie dydaktyczne obejmują współpracę m.in. z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości oraz Śląską Szkołą Psychoterapii. Prowadzi również zajęcia w innych szkołach psychoterapii atestowanych przez SNP PTP.

Komisja Rewizyjna:
mgr Jadwiga Śliwczyńska
mgr Marek Marosek
dr Roman Pracki

Komisja Etyki:
dr hab. Mariusz Furgał
dr Wojciech Drath
mgr Monika Kozak – Czekanowska
mgr Bożena Winch