SNTR

Apel Zarządu SNTR w sprawie języka debaty w ważnych sprawach środowisku psychoterapeutów

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP wyrażamy głębokie zaniepokojenie językiem wrogości i hejtu, jaki co jakiś pojawia się w środowisku psychoterapeutów. Zdajemy sobie sprawę, że podejmowane decyzje dotyczące regulacji dziedziny psychoterapii budzą różne emocje. Jednak mając pełne przekonanie o szkodliwości stosowania w przestrzeni społecznej języka nienawiści, wyrażamy sprzeciw wobec używania go w stosunku do osób prezentujących odmienne od naszych stanowiska, poglądy czy propozycje rozwiązań.

Pragniemy też zwrócić uwagę, że zwłaszcza jako psychoterapeuci, świadomi znaczenia słów, wiedzący, jak bardzo wzbudzanie nienawiści jest szkodliwe uczuciowo, duchowo i mentalnie, jesteśmy szczególnie zobowiązani do odpowiedzialności za sposób, w jaki komunikujemy się i reagujemy w sytuacji konfliktów.

Truizmem jest też przypomnienie, że jako grupa zawodowa jesteśmy postrzegani jako eksperci dysponujący wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie właściwych działań, nie niszczących innych osób, i na prowadzenie merytorycznej rozmowy.

Zdecydowaliśmy się upublicznić to oświadczenie, gdyż powtarzające się fale hejtu w naszym środowisku wskazują na konieczność refleksji. Mamy nadzieję, że pozwoli ona zatrzymać zjawiska szkodliwe a jednocześnie deprecjonujące naszą pozycję jako grupy zawodowej.

Zarząd Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP