SNTR

Opinia prawna na temat tajemnicy zawodowej w sychoterapii

Zarządy Sekcji SNTR PT Psychiatrycznego, SNP PT Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii PT Psychologicznego w 2015 roku zwróciły się do Kancelarii Prawnej Radwan-Rohrenschef z wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej na temat tajemnicy zawodowej w psychoterapii.