SNTR

Regulacje zawodu psychoterapeuty 14.07.2023

Szanowni Państwo!
Aktywnym uczestnikiem działań w kierunku sensownej regulacji zawodu psychoterapeuty jest Michał Melonowski, członek Rady Ekspertów Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Dziękujemy Michale, za ogrom włożonej pracy!
Poniżej sformułowana przez Michała notatka na temat wydarzeń ostatnich dni.
Wczorajszej nocy Senat RP przyjął poprawki do nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jest to bardzo dobra wiadomość dla psychoterapeutów i pacjentów. Dzięki poparciu Senatu dla nowelizacji ustawy zaproponowanej przez Ministra Zdrowia, uzyskaliśmy pierwszą w historii polskiej psychoterapii regulację prawną na poziomie ustawy. Minister Zdrowia uwzględnił postulaty środowiska psychoterapeutów.
Mamy wielką nadzieję, że zapisy o psychoterapii zawarte w nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego znajdą się w porządku obrad Sejmu obecnej kadencji. Sprawa jest pilna, psychiatria w Polsce potrzebuje dobrych uregulowań, a to, zaproponowane przez Ministra Zdrowia i przyjęte przez Senat, jest dobre, konieczne i pozwoli lepiej chronić zdrowie psychiczne polskiego społeczeństwa.
Osiągnęliśmy:
1. Uznanie certyfikatów wydanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i inne organizacje.
2. Uznanie prawa do wykonywania psychoterapii przez osoby, które ukończyły drugi rok szkolenia psychoterapeutycznego.
3. Nieograniczoną terminami możliwość uznania dorobku za równoważny ze szkoleniem w ramach specjalizacji w psychoterapii dla psychoterapeutów wyszkolonych w kursach prowadzących do uzyskania certyfikatu. Każdy psychoterapeuta będzie mógł ubiegać się o przystąpienie do egzaminu specjalizacyjnego.
4. Niebawem praca pod superwizją będzie ustawo nałożonym obowiązkiem.
Jest to bardzo ważny etap w drodze do uzyskania ustawy opartej na samorządzie zawodowym.