SNTR

PODSTAWY TERAPII PSYCHO-SEKSUALNEJ – warsztat 15.-16.04.2023

W Polsce terapia psycho-seksualna dopiero się rozwija. Być może dlatego w gabinetach psychoterapeutycznych ma miejsce schizma. Pacjenci (indywidualni czy związkowi) zmagający się z problemami seksualnymi często są przekierowywani do gabinetów seksuologicznych. Chcąc integrować i wspierać nierozerwalny związek umysłu i ciała zapraszamy na dwudniowy warsztat, który zapozna nas z podstawami terapii psycho-seksualnej.

Dwudniowe warsztaty prowadzić będzie Dorota Mucha – terapeutka psycho-seksualna oraz terapeutka relacji. Przybliży nam holistyczne podejście do terapii dla osób z problemami dotyczącymi sfery seksualnej, intymności oraz identyfikacji seksualnej.
Problemów z seksualnością może być wiele i mogą mieć różny charakter i źródła – od odczuwania bólu w czasie stosunku, poprzez zaburzenia erekcji, aż po brak satysfakcji z własnego życia seksualnego. Czasami problemy dotyczą braku akceptacji własnej orientacji seksualnej lub tożsamo ci płciowej; nieraz związane są z uzależnieniem np. od pornografii.

W skutecznym leczeniu pomocne jest m.in.:
– rozumienie konkretnych manifestacji cielesnych,
– różnicowanie niuansów psychologicznych,
– dotarcie do wiadomych i nie wiadomych informacji/treści na temat seksu, jakie zinternalizowaliśmy w procesie dorastania.

Warsztaty obejmują:
– wprowadzenie teoretyczne do podejścia psycho-seksualnego
– poszerzenie wiedzy diagnostycznej dotyczącej dysfunkcji seksualnych
– ćwiczenia w prowadzeniu pogłębionego wywiadu psycho-seksualnego
– przedstawienie studium przypadku i dyskusje kliniczne

Dla biorących udział przewidziane są materiały edukacyjne.

Koszt udziału w dwudniowych warsztatach wynosi 800 zł.
Zapisy odbywają się przez sekretariat sntr.ptp@gmail.com.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że liczba miejsc jest ograniczona.

Informacja o prowadzącej warsztaty:
Dorota Mucha ukończyła studia wyższe w renomowanym Tavistock Relationships w Londynie, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca, tutor i superwizor kliniczny. Przez wiele lat zarządzała Kliniką Psycho-seksualną wszpitalu zdrowia seksualnego Brytyjskiego Funduszu Zdrowia. Jest akredytowanym członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego BACP, Kolegium Terapii Seksualnej i Relacji/Związków COSRT , Towarzystwa Psychologicznego Wielkiej Brytanii KCP. Dorota jest założycielką i dyrektorką kliniki zdrowia seksualnego „ Us In Therapy”. Ośrodek ten specjalizuje się w terapii psycho-seksualnej. Specjalizuje się w pracy ze związkami polimiłosnymi, związkami osób tej samej płci, aseksualnością, digiseksualnością, osobami z tożsamością LGBTQAI+ oraz problemami chemsex, itp. Jest jedną z osób, które stworzyły podstawy terapii opartej na mentalizacji dla skonfliktowanych związków.
Dorota prowadzi wykłady i warsztaty o powyższej tematyce na całym świecie. Jest stałym doradcą branżowych magazynów, w tym „Attitude” i „Vice”, jak również autorką wielu publikacji naukowych. Ostatnio opracowała tekst podejmujący temat tranzycji pt.: „Obawa przed różnicą i chęć zróżnicowania”.
Dorota mówi w sposób otwarty o intymności i promuje pozytywny stosunek do seksu prowadząc otwarty dialog ze swoimi klientami na temat ich relacji z erotyką i ciałem.