SNTR

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji 4.04.2023

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego!
Pragniemy poinformować, że w dniu 04.04.2023 r. o godz.20.00 odbędzie się wspólne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.
Będzie miało ono formę zdalną, poprzez platformę Zoom. Część zebrania będzie się odbywała oddzielnie, w poszczególnych Sekcjach.
Zebranie zostało zwołane m.in. w celu omówienia dotychczasowych działań Zarządów Sekcji związanych z projektami regulacji branży psychoterapeutycznej  oraz przekazania informacji na temat zmian niektórych zasad w dziedzinie uzyskiwania certyfikatów. 
Więcej informacji przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku,
przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP,
Jacek Maślankowski